O firmě

Energo Electric s.r.o. je společností, zabývající se nákupem, prodejem a technickým poradenstvím v oblasti elektromateriálů a v oblastech souvisejících. Jsme smluvními obchodními partnery významných tuzemských a zahraničních výrobců elektrických přístrojů, elektroinstalačního materiálu, kabelů, kabelových souborů, rozváděčů, svítidel a světelných zdrojů. Dodávky zboží po celé ČR jsou samozřejmostí. Taktéž struktura společnosti, dynamický tým pracovníků a užívání moderního hardwaru a softwaru dává záruku vysoké profesionality v celém procesu vyřizování objednávek.

Stručná historie společnosti

Společnost Energo Electric s.r.o. od srpna roku 2006 navazuje na veškeré dosavadní obchodní aktivity Velkoobchodu Energo Tušimice v.o.s. a tedy na dobré obchodní jméno výše uvedené společnosti. Svým přístupem přesvědčila své obchodní partnery o tom, že chce nadále poskytovat špičkové služby nejen v oblasti vlastního obchodování ale i v oblasti technického poradenství.

Společnost Velkoobchod Energo Tušimice v.o.s. působila na trhu v oblasti obchodu s převážně elektrotechnickým zbožím a elektronikou od roku 1995. Sortiment a rozsah byl zpočátku vymezen nejbližším teritoriem, na kterém tehdy společnost působila. Společnost byla založena především s vizí zásobování mateřské montážní organizace Energo Tušimice s.r.o.. Převážnou většinu zboží společnost nakupovala od smluvních obchodních partnerů, některý sortiment byl nakupován přímo u oficiálních obchodních zastoupení firem v České republice. Razantní obrat ve filosofii obchodování nastal v souvislosti s přistoupením dalšího společníka, ing.Zdeňka Kaláta v roce 1997. Firma uzavřela přímé obchodní vztahy s nejvýznamnějšími výrobci elektromateriálů a obchodními zastoupeními působícími v ČR. Díky aktivně prováděnému marketingu, se obchodní aktivity z původní společnosti regionálního významu rozrostly za hranice severočeského kraje. V přímé souvislosti s tímto se přirozeně rozšířil i okruh obchodních partnerů.Dnes máme své zákazníky po celé ČR.

Ekonomika společnosti

Vzhledem k délce svého působení na trhu od roku 1995 je společnost plně ekonomicky stabilizovaná. Dnes působíme ve svých kancelářských a skladovacích prostorech. Společnost byla založena a pracuje za pomoci výhradně českého kapitálu a závazky vůči svým obchodním partnerům bez problémů plní. V současné době není zatížena společnost žádným úvěrem.